Bøger og artikler

Bøger, artikler m.m.

Nedenfor et udvalgt overblik over bøger, artikler, rapporter og papers, som jeg selv har skrevet eller bidraget til.

Bøger

Højholdt, A. (2020): Co-teaching. Samarbejde om læring. København: Hans Reitzels Forlag. 3. udgave (udkommer 4.10.2020)

Højholdt, A. (2018): Co-teaching. Samarbejde om undervisning. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Højholdt, A. (2017): Co-teaching. Samarbejde om undervisning. København: Hans Reitzels Forlag, 1. udgave.

Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Højholdt, A. (2009): Den tværprofessionelle praktiker. Om udvikling af tværprofessionelt pædagogisk arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Nielsen, J.C, Højholdt, A.  & Simonsen, B. (2004): Ungdom og foreningsliv. Demokrati, fællesskab og læreprocesser. Roskilde Universitetsforlag.

Forskningsprojekter

Arndal, L, Hansen, B.B., Højholdt, A. Johannesen, R. Stein, S. & NIelsen, B.L. (2017): Samskabende pædagogik – mod nye deltagelsesmuligheder for børn og unge på kanten. Udfordringer og muligheder inden for samarbejdet mellem klubber og skoler. Forskningsrapport udarbejdet for BUPL.

Højholdt, A, Arndal, L., Blaabjerg, B. & Jensen, U. H. (2015): På kanten af skolen. Skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv.Forskningsrapport udgivet af Det Kriminalpræventive Råd.

Højholdt, A. Hersom, H. & Sederberg, M. (2012): Det gode samarbejde – lærere og pædagogers samarbejde i skolen. En undersøgelse af pædagoger og læreres samarbejde i indskolingen på fire skoler i Danmark. Rapport udgivet af BUPL.

Artikler og kapitler (ikke opdateret – marts 2020)

Højholdt, A. (2010): Skab samarbejde = skab inklusion? I: Nielsen, O., Thrane, M., Forsberg, H. & Jensen, A.B.F.: Inklusion og fællesskab. Tidsskriftet Liv i skolen. VIA UC.

Højholdt, A. (2014): At studere tværprofessionelt samarbejde. I: Villumsen, A. & Højholdt, A.: Marginalisering, metode og videnproduktion. VIA Systime.

Højholdt, A. (2015): En pædagog tilsættes, og skolen udvikles…? I:Rasmussen, J., Holm, C. & Rasch-Christensen, A. (red.) : Folkeskolen efter reformen. København: Hans Reitzels Forlag.

Højholdt, A. og Sederberg, M. (2014): Tværprofessionelt samarbejde i skole og fritidsliv. I: Ritchie, T. og Tofteng, D.: Pædagog i skole og fritid – perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen. Billesø og Baltzer.

Højholdt, A. (2015): Hvilken skole vil vi have? I: Kvan. Tidskrift for læreruddannelse og skole. Nr. 102.

Højholdt, A. (2015): Tværprofessionelt samarbejde i et læringsperspektiv – med nye udfordringer for skoleledelserne. I: Brostrøm, S.: Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring. København: Dafolo.

Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde. I: Larsen, S. (red.): Pædagogik og lærerfaglighed. København: Hans Reitzels Forlag.

Højholdt, A. (2016): Nysgerrighed er den tværprofessionelles drivkraft. I: Alenkær, R. (red.): Inklusionsvejlederen 1. Udvikling af fællesskaber. København: Dafolo.

Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde – en del af den inkluderende pædagogiske praksis. I: Christiansen, J., Mårtensson, B., Pedersen, T.: Specialpædagogik i læreruddannelsen. Hans Reitzels Forlag.

Højholdt, A. – i samarbejde med Arndal, L.S. og Hansen, Britt Blaabjerg (2017): Samarbejde i sig selv løser intet!  : Tidsskrift for professionsstudier. 2017 25 8

Papers

Arndal, L., Blaabjerg Hansen, B. og Højholdt A. (2016): At the edge of the school: School affiliation and prevention in a youth perspective. Paper: European Conference on Educational Research (EERA-ECER). Dublin aug. 2016

Hansen, B. Blaabjerg, Arndal L., og Højholdt, A. (2016): Enighedens slagside: Dilemmaer og muligheder i det tværprofessionelle samarbejde om unge på kanten af skolen. Paper: NORDPRO. Lund okt. 20 journalistiske genre

Lidt fra den journalistiske kant

Man kan ikke stå og være ligeglad! Portrætinterview med Per Schultz Jørgensen. Trykt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, nr. 4 2016.

Vinylpladen i århundredets comeback, Artikel i Gaffa, marts 2016.

Merci, madame! Reportageartikel fra skole i Aix-en-provence, Frankrig. Trykt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, nr. 4, 2014.

Sårbare unge på produktionsskoler. Artikel om produktionsskolernes arbejde med sårbare unge. Trykt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, nr. 4, 2014.