co-teach.dk

En side om co-teaching af Andy Højholdt


Bøger og artikler

Bøger, artikler m.m.

Nedenfor et udvalgt overblik over bøger, artikler, rapporter og papers, som jeg selv har skrevet eller bidraget til.

Bøger

Højholdt, A. (2018): Co-teaching. Samarbejde om undervisning. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Højholdt, A. (2017): Co-teaching. Samarbejde om undervisning. København: Hans Reitzels Forlag, 1. udgave.

Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udgave.

Højholdt, A. (2009): Den tværprofessionelle praktiker. Om udvikling af tværprofessionelt pædagogisk arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Nielsen, J.C, Højholdt, A.  & Simonsen, B. (2004): Ungdom og foreningsliv. Demokrati, fællesskab og læreprocesser. Roskilde Universitetsforlag.

Forskningsprojekter

Arndal, L, Hansen, B.B., Højholdt, A. Johannesen, R. Stein, S. & NIelsen, B.L. (2017): Samskabende pædagogik – mod nye deltagelsesmuligheder for børn og unge på kanten. Udfordringer og muligheder inden for samarbejdet mellem klubber og skoler. Forskningsrapport udarbejdet for BUPL.

Højholdt, A, Arndal, L., Blaabjerg, B. & Jensen, U. H. (2015): På kanten af skolen. Skoletilknytning og forebyggelse i et ungdomsperspektiv.Forskningsrapport udgivet af Det Kriminalpræventive Råd.

Højholdt, A. Hersom, H. & Sederberg, M. (2012): Det gode samarbejde – lærere og pædagogers samarbejde i skolen. En undersøgelse af pædagoger og læreres samarbejde i indskolingen på fire skoler i Danmark. Rapport udgivet af BUPL.

Artikler og kapitler (ikke opdateret – marts 2020)

Højholdt, A. (2010): Skab samarbejde = skab inklusion? I: Nielsen, O., Thrane, M., Forsberg, H. & Jensen, A.B.F.: Inklusion og fællesskab. Tidsskriftet Liv i skolen. VIA UC.

Højholdt, A. (2014): At studere tværprofessionelt samarbejde. I: Villumsen, A. & Højholdt, A.: Marginalisering, metode og videnproduktion. VIA Systime.

Højholdt, A. (2015): En pædagog tilsættes, og skolen udvikles…? I:Rasmussen, J., Holm, C. & Rasch-Christensen, A. (red.) : Folkeskolen efter reformen. København: Hans Reitzels Forlag.

Højholdt, A. og Sederberg, M. (2014): Tværprofessionelt samarbejde i skole og fritidsliv. I: Ritchie, T. og Tofteng, D.: Pædagog i skole og fritid – perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen. Billesø og Baltzer.

Højholdt, A. (2015): Hvilken skole vil vi have? I: Kvan. Tidskrift for læreruddannelse og skole. Nr. 102.

Højholdt, A. (2015): Tværprofessionelt samarbejde i et læringsperspektiv – med nye udfordringer for skoleledelserne. I: Brostrøm, S.: Pædagoger og lærere i skolen. Sammen om elevernes trivsel og læring. København: Dafolo.

Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde. I: Larsen, S. (red.): Pædagogik og lærerfaglighed. København: Hans Reitzels Forlag.

Højholdt, A. (2016): Nysgerrighed er den tværprofessionelles drivkraft. I: Alenkær, R. (red.): Inklusionsvejlederen 1. Udvikling af fællesskaber. København: Dafolo.

Højholdt, A. (2016): Tværprofessionelt samarbejde – en del af den inkluderende pædagogiske praksis. I: Christiansen, J., Mårtensson, B., Pedersen, T.: Specialpædagogik i læreruddannelsen. Hans Reitzels Forlag.

Højholdt, A. – i samarbejde med Arndal, L.S. og Hansen, Britt Blaabjerg (2017): Samarbejde i sig selv løser intet!  : Tidsskrift for professionsstudier. 2017 25 8

Papers

Arndal, L., Blaabjerg Hansen, B. og Højholdt A. (2016): At the edge of the school: School affiliation and prevention in a youth perspective. Paper: European Conference on Educational Research (EERA-ECER). Dublin aug. 2016

Hansen, B. Blaabjerg, Arndal L., og Højholdt, A. (2016): Enighedens slagside: Dilemmaer og muligheder i det tværprofessionelle samarbejde om unge på kanten af skolen. Paper: NORDPRO. Lund okt. 20 journalistiske genre

Lidt fra den journalistiske kant

Man kan ikke stå og være ligeglad! Portrætinterview med Per Schultz Jørgensen. Trykt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, nr. 4 2016.

Vinylpladen i århundredets comeback, Artikel i Gaffa, marts 2016.

Merci, madame! Reportageartikel fra skole i Aix-en-provence, Frankrig. Trykt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, nr. 4, 2014.

Sårbare unge på produktionsskoler. Artikel om produktionsskolernes arbejde med sårbare unge. Trykt i Specialpædagogik – tidsskrift for specialpædagogik og inklusion, nr. 4, 2014.