Mere inspiration

Viden med links

Følgende rapporter er tilgængelige på nettet. På den ene eller anden vis præsenterer rapporterne relevant viden om inklusion og samarbejde. Nogle eksplicit om co-teaching – andre ikke. Har du tips til listen, så skriv gerne til andy@coteach.dk. Så jeg sætter den på.

Tjek Pinterest!

Don’t take yourself too seriously! 

Det er blot et af de mange gode råd om co-teaching, som du kan finde på Pinterest.dk.

Og husk også selv at dele din viden…

Samarbejde om inklusion

EVA har lavet et godt og seriøst materiale, som hedder ‘Samarbejde om inklusion’. Det ligger på emu.dk – her er et link

På EMU-siden kan du blandt andet finde denne lille film.

Nest-programmet i Aarhus. 

I Co-teaching-bogen beskriver jeg kort NEST-programmet i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er nemlig godt igang med deres nye initiativ, hvor de med aktiv brug af co-teaching går nye veje i inklusionarbejdet. Se denne lille film om deres program. Og se link til deres hjemmeside her.

Samarbejde som begreb

En af de dimensioner af co-teaching, som jeg finder inspirerende ved co-teaching-feltet, er den nuancering feltet byder i forhold til, hvad samarbejde er, og hvordan samarbejde kan se ud i undervisningssammenhænge.

Jeg har tidligere beskæftiget mig indgående med samarbejdsbegrebet i mine bøger Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis (Højholdt 2016) og Den tværprofessionelle praktiker (Højholdt 2009).

Her en kort introduktion til samarbejdsbegrebet, som vi lavede i forbindelse med bogen Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis:

Forskellige niveauer af samarbejde

Forskellige niveauer af samarbejde betyder forskellige niveauer af intensitet i samarbejdet.

Man kan skelne mellem tre niveauer af det professionelle samarbejdet – flerfagligt, tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde.

Filmen nedenfor er en kort introduktion til dette perspektiv på samarbejde, som jeg har skrevet mere om i bogen Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis (Højholdt 2016).

Læring i tværprofessionelle relationer

Kan man lære af hinanden i tværprofessionelle møder, som co-teaching eksempelvis er? Ja, det kan man! – men det kræver særlige analytiske briller, hvis vi skal forstå dette kvalificeret. Klippet nedenfor er en lille introduktion til dette, som du kan læse mere om i bogen Tværprofessionelt samarbejde i teori og praksis (Højholdt 2016)